خواستگاری در ساحل روی شن ها

خواستگاری به سبک رومانتیک ترین مرد+عکس
این مرد خوش ذوق با روش جالب خواستگاری اش همسر آینده اش را شوکه کرد و سرانجام موفق شد نظر مثبت عروس خانم را جلب و جواب مثبت را از وی بگیرد.
این عروس 29 ساله هنگامی که با همسر آینده اش در ساحل قدم میزد ناگهان چیزی دید که او را میخکوب کرد. این داماد خوش ذوق و عاشق پس از 5 سال و نیم آشنایی با نوشتن یک جمله روی ماسه های ساحلی از همسر مورد علاقه اش “کارن” خواستگاری کرد. او روی ماسه ها نوشته بود ” کارن آیا با من ازدواج میکنی؟”
خواستگاری به سبک رومانتیک ترین مرد

خواستگاری در ساحل روی شن ها

خواستگاری در ساحل روی شن ها

4564
کارن میگوید همه این سلیقه زیبا را تحسین میکردند و منتظر بودند که من چه جوابی میدهم و من چه میتوانستم بگویم جز جواب مثبت …..؟
اندور 31 ساله و فوق العاده عاشق همسر آینده اش است او میگوید ” تمام مدت استرس داشتم که همه چیز خوب پیش برود.” دو تن از دوستان نزدیکش در این کار وی را همراهی کردند . او میگوید به همراه “کارن” همیشه آخر هفته ها به این مکان می آمده است و به نظرش اینجا بهترین محل برای شروع لحظه های مشترک رسمی شان بوده است.

موزیک

پاسخ دهید