حراج تهران

حراج تهران در نهایت افتخار اعلام می دارد که در پایان دومین حراج موفقیت آمیز خود در هفتم تیر ماه 1392، به رقم کل فروش 65,450,000,000 ریال دست یافت. در این رویداد که با حضور جمع کثیری از مجموعه داران و علاقه مندان به هنر در هتل آزادی تهران برگزار شد، صددرصد آثار ارائه شده به فروش رسید و بدین ترتیب یک رکورد تاریخی در یک شب غرورانگیز برای هنر معاصر ایران رقم خورد .

حراج تهران

حراج تهران

عذرا عقیقی بخشایشی_نیست جز او1عذرا عقیقی بخشایشی(1347)نیست جز او
امضاء : «عقیقی » فارسی (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×110 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :16 – 12 میلیون تومان
قیمت فروش : 18 میلیون تومان جزییات بیشتر
هادی روشن ضمیر_رویش2هادی روشن ضمیر(1351)رویش
امضاء : «روشن ضمیر 1392 ،Roshanzamir 2013» فارسی و انگلیسی
اکریلیک روی بوم
185×185 سانتی متر
تاریخ اثر:1392
برآورد قیمت :8 – 6 میلیون تومان
قیمت فروش : 13 میلیون تومان جزییات بیشتر
امیر صادق طهرانی_بدون عنوان3امیر صادق طهرانی(1338)بدون عنوان
امضاء : «امیر صادق طهرانی1391 » فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×177 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :16 – 12 میلیون تومان
قیمت فروش : 23 میلیون تومان جزییات بیشتر
بیتا وکیلی_بهمن4بیتا وکیلی(1352)بهمن
امضاء : «بیتا وکیلی 1391» فارسی (وسط راست)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 22 میلیون تومان جزییات بیشتر
مجتبی تاجیک_آپارتمان از مجموعه جعبه ها5مجتبی تاجیک(1345)آپارتمان از مجموعه جعبه ها
امضاء : «تاجیک 91 ، Tajic 12» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
130×95 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 10 میلیون تومان جزییات بیشتر
سمیرا علیخانزاده_شماره 2از مجموعه صدسالگی6سمیرا علیخانزاده(1346)شماره 2از مجموعه صدسالگی
امضاء : «سمیرا 91 ، 3/ 1 2013» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و آینه روی فیبر با چاپ دیجیتال
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 1 از تعداد 3 نسخهبرآورد قیمت :9 – 7 میلیون تومان
قیمت فروش : 14 میلیون تومان جزییات بیشتر
محمد طباطبایی_عجیب تر از بهشت7محمد طباطبایی(1366)عجیب تر از بهشت
امضاء : «Tabatabai 2012- 1391» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و کریستال روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :6 – 4 میلیون تومان
قیمت فروش : 12 میلیون تومان جزییات بیشتر
حامد رشتیان_از مجموعه شیر وخورشید8حامد رشتیان(1363)از مجموعه شیر وخورشید
امضاء : «حامد رشتیان 1391 , 3/ 2 2013Hamed Rashtian» به فارسی و انگلیسی (داخل اثر)
فایبرگلاس، آهن و برنز با روکش طلا
25×120×110 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 2 از تعداد 3 نسخهبرآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 17 میلیون تومان جزییات بیشتر
وحید چمانی_اسید آمینه ها9وحید چمانی(1363)اسید آمینه ها
امضاء : «و.چ ، V.Chamani 2012» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
225×107سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 22 میلیون تومان جزییات بیشتر
احمد مرشدلو_بدون عنوان از مجموعه خواب10احمد مرشدلو(1352)بدون عنوان از مجموعه خواب
امضاء : «احمد مرشدلو 87» فارسی (بالا راست)
خودکار روی مقوا کشیده شده روی بوم
سه لته ای، هر کدام 90×120 و در مجموع 270×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1387
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 26 میلیون تومان جزییات بیشتر
شهریار احمدی_در جستجوی امر قدس یاز مجموعه معراج11شهریار احمدی(1358)در جستجوی امر قدس یاز مجموعه معراج
امضاء : «Sh.A 013» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
220×160 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 46 میلیون تومان جزییات بیشتر
ناصر اویسی_بدون عنوان12ناصر اویسی(1313)بدون عنوان
امضاء : «Ovissi» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن و رنگ طلایی روی بوم
138×80 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370
برآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 36 میلیون تومان جزییات بیشتر
پرویز کلانتری_شهر گمشده من13پرویز کلانتری(1310)شهر گمشده من
امضاء : «کلانتری 1392» فارسی (پایین چپ)
کاه گل و اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1392
برآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 32 میلیون تومان جزییات بیشتر
حسین محجوبی_بدون عنوان14حسین محجوبی(1309)بدون عنوان
امضاء : «حسین محجوبی، H.MAHJOUBI 88» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
70×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1367
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 18 میلیون تومان جزییات بیشتر
عبدالرضا دریابیگی_بدون عنوان15عبدالرضا دریابیگی(1303)بدون عنوان
امضاء : «دریابیگی Daryabeigi ،54» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×75 سانتی متر
تاریخ اثر:1354
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 32 میلیون تومان جزییات بیشتر
جلال شباهنگی_بدون عنوان از مجموعه کویر16جلال شباهنگی(1314)بدون عنوان از مجموعه کویر
امضاء : «ج.شباهنگی » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
130×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :16 – 12 میلیون تومان
قیمت فروش : 15 میلیون تومان جزییات بیشتر
کیخسرو خروش_بدون عنوان17کیخسرو خروش(1320)بدون عنوان
امضاء : «خروش 1390» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
65×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :16 – 12 میلیون تومان
قیمت فروش : 40 میلیون تومان جزییات بیشتر
کاظم چلیپا_باغ سوخته18کاظم چلیپا(1336)باغ سوخته
امضاء : «چلیپا» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
160×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1388
برآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 16 میلیون تومان جزییات بیشتر
مرتضی ممیز_ساحل19مرتضی ممیز(1314-1384)ساحل
امضاء : «مرتضی ممیز، Morteza» فارسی و انگلیسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ کشیده شده روی تخته
177×118 سانتی متر
تاریخ اثر:1365
تک نسخهبرآورد قیمت :14 – 10 میلیون تومان
قیمت فروش : 16 میلیون تومان جزییات بیشتر
فریده لاشایی_بدون عنوان20فریده لاشایی(1323-1391)بدون عنوان
امضاء : «فریده لاشایی 86» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن و مداد روی بوم
180×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1386
برآورد قیمت :90 – 70 میلیون تومان
قیمت فروش : 150 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهمن محصص_بدون عنوان21بهمن محصص(1310-1389)بدون عنوان
امضاء : «B.Mohassess 66» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
136×70 سانتی متر
تاریخ اثر:1345
خرید از هنرمند توسط مجموعه دار حاضر در سال 1372برآورد قیمت :70 – 50 میلیون تومان
قیمت فروش : 160 میلیون تومان جزییات بیشتر
جعفر روحبخش_بدون عنوان22جعفر روحبخش(1319-1375)بدون عنوان
امضاء : « Rouhbakhsh 94» انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
76×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1373
برآورد قیمت :60 – 40 میلیون تومان
قیمت فروش : 65 میلیون تومان جزییات بیشتر
سیراک ملکونیان_بدون عنوان23سیراک ملکونیان(1309)بدون عنوان
امضاء : «S.Melkonian 76» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
109×109 سانتی متر
تاریخ اثر:1355
برآورد قیمت :60 – 40 میلیون تومان
قیمت فروش : 65 میلیون تومان جزییات بیشتر
مسعود عربشاهی_بدون عنوان24مسعود عربشاهی(1314)بدون عنوان
امضاء : «م. عربشاهی 43» فارسی و انگلیسی (بالا راست)
رنگ روغن روی بوم
116×143 سانتی متر
تاریخ اثر:1343
خرید از هنرمند توسط مجموعه دار حاضر در سال 1365برآورد قیمت :150 – 100 میلیون تومان
قیمت فروش : 170 میلیون تومان جزییات بیشتر
پویا آریان پور_پیش طرح یک زیبایی ناتمام25پویا آریان پور(1350)پیش طرح یک زیبایی ناتمام
امضاء : «پویا آریا نپور 1392» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×250 سانتی متر
تاریخ اثر:1392
برآورد قیمت :35 – 25 میلیون تومان
قیمت فروش : 22 میلیون تومان جزییات بیشتر
مصطفی دره باغی_بافته با روح، گره خورده با قلب26مصطفی دره باغی(1345)بافته با روح، گره خورده با قلب
امضاء : «.Mostafa» انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
190×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1388
برآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 20 میلیون تومان جزییات بیشتر
کوروش شیشه گران_پرتره27کوروش شیشه گران(1323)پرتره
امضاء : «شیشه گران، Koorosh» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
133×133 سانتی متر
تاریخ اثر:1370
برآورد قیمت :150 – 100 میلیون تومان
قیمت فروش : 220 میلیون تومان جزییات بیشتر
سهراب سپهری_بدون عنوان28سهراب سپهری(1307-1359)بدون عنوان
امضاء : «سهراب سپهری » فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×120 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1350
این اثر در سال 1384 از طریق گالری اثر توسط صاحب کنونی آن خریداری شده است. پیش از آن، اثر توسط گالری گلستان به مجموع هدار پیشین فروخته شده بود.برآورد قیمت :350 – 250 میلیون تومان
قیمت فروش : 560 میلیون تومان جزییات بیشتر
محمود جوادی پور_شب صحرا29محمود جوادی پور(1299-1391)شب صحرا
امضاء : «محمد جوادی پور تهران 1372» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
60×80 سانتی متر
تاریخ اثر:1372
برآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 36 میلیون تومان جزییات بیشتر
احمد اسفندیاری_بدون عنوان30احمد اسفندیاری(1301-1391)بدون عنوان
امضاء : «احمد اسفندیاری سال67 » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
40×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1367
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 30 میلیون تومان جزییات بیشتر
جواد حمیدی_بدون عنوان31جواد حمیدی(1297-1380)بدون عنوان
امضاء : «Hamidi» انگلیسی (بالا راست)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1340
برآورد قیمت :35 – 25 میلیون تومان
قیمت فروش : 60 میلیون تومان جزییات بیشتر
ژازه تباتبایی_زن و زنگوله32ژازه تباتبایی(1309-1386)زن و زنگوله
امضاء :
آهن
19×29×54 سانتی متر
تاریخ اثر:اواخر دهه 1350
برآورد قیمت :60 – 40 میلیون تومان
قیمت فروش : 55 میلیون تومان جزییات بیشتر
آیدین آغداشلو_نیم رخ رنسانس یاز مجموعه خاطرات انهدام33آیدین آغداشلو(1319)نیم رخ رنسانس یاز مجموعه خاطرات انهدام
امضاء : «آیدین آغداشلو 1387 ، Aydin 2009» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
گواش روی مقوا
58×78 سانتی متر
تاریخ اثر:1387
برآورد قیمت :70 – 50 میلیون تومان
قیمت فروش : 130 میلیون تومان جزییات بیشتر
نصرت الله مسلمیان_بدون عنوان از مجموعه پرتره34نصرت الله مسلمیان(1330)بدون عنوان از مجموعه پرتره
امضاء : «مسلمیان 91» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
180×180 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :35 – 25 میلیون تومان
قیمت فروش : 48 میلیون تومان جزییات بیشتر
واحد خاکدان_معمای سیاه35واحد خاکدان(1329)معمای سیاه
امضاء : «Wahed 10» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1389
برآورد قیمت :40 – 30 میلیون تومان
قیمت فروش : 65 میلیون تومان جزییات بیشتر
افشین پیرهاشمی_ژاندارک36افشین پیرهاشمی(1353)ژاندارک
امضاء : «2011 Afshin» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :120 – 80 میلیون تومان
قیمت فروش : 95 میلیون تومان جزییات بیشتر
قاسم حاجی زاده_ستارخان37قاسم حاجی زاده(1326)ستارخان
امضاء : «GH.HAJiZADEH 1985» انگلیسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی کاغذ کشیده شده روی بوم
81×105 سانتی متر
تاریخ اثر:1364
برآورد قیمت :35 – 25 میلیون تومان
قیمت فروش : 25 میلیون تومان جزییات بیشتر
طاهره صمدی طاری_همهمه از مجموعه مقصد نامعلوم38طاهره صمدی طاری(1360)همهمه از مجموعه مقصد نامعلوم
امضاء : «Tahereh samadi Tari 2012» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 24 میلیون تومان جزییات بیشتر
هانیبال الخاص_بدون عنوان39هانیبال الخاص(1309-1389)بدون عنوان
امضاء : «هانیبال الخاص 78/7» فارسی و آشوریک (وسط)
ترکیب مواد روی کاغذ
70×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1378
برآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 46 میلیون تومان جزییات بیشتر
گلناز فتحی_بدون عنوان40گلناز فتحی(1351)بدون عنوان
امضاء : «Golnaz Fathi 2010» انگلیسی (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
170×142 سانتی متر
تاریخ اثر:1389
برآورد قیمت :40 – 30 میلیون تومان
قیمت فروش : 46 میلیون تومان جزییات بیشتر
صداقت جباری_بدون عنوان41صداقت جباری(1340)بدون عنوان
امضاء : «صداقت جباری 1390» فارسی (هر چهار طرف)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
200×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :120 – 80 میلیون تومان
قیمت فروش : 130 میلیون تومان جزییات بیشتر
رضا مافی_بدون عنوان42رضا مافی(1322-1361)بدون عنوان
امضاء : «رضا مافی 7 اسفند 53» فارسی (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
148×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1353
برآورد قیمت :50 – 35 میلیون تومان
قیمت فروش : 90 میلیون تومان جزییات بیشتر
نصر الله افجه ای_طرّه43نصر الله افجه ای(1312)طرّه
امضاء : «نصرالله افجه ای» فارسی (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
120×192 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :120 – 80 میلیون تومان
قیمت فروش : 190 میلیون تومان جزییات بیشتر
پرویز تناولی_هیچ44پرویز تناولی(1316)هیچ
امضاء : «Parviz 05,1/6» انگلیسی(روی پایه)
برنز
25×30×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1384
شماره 1 از تعداد 6 نسخهبرآورد قیمت :350 – 250 میلیون تومان
قیمت فروش : 560 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهداد لاهوتی_بدون عنوان از مجموعه بامیه45بهداد لاهوتی(1355)بدون عنوان از مجموعه بامیه
امضاء : «Behdad 3-3» انگلیسی (پایین راست)
برنز
20×88×120سانتی متر
تاریخ اثر:1389
شماره 3 از تعداد 3 نسخهبرآورد قیمت :18 – 14 میلیون تومان
قیمت فروش : 26 میلیون تومان جزییات بیشتر
مونا پاد_دو اسب46مونا پاد(1353)دو اسب
امضاء : «Mona. 010» انگلیسی (روی پایه)
برنز
23×30×42.5سانتی متر
تاریخ اثر:1389
تک نسخهبرآورد قیمت :18 – 14 میلیون تومان
قیمت فروش : 28 میلیون تومان جزییات بیشتر
توکل اسماعیلی_بز47توکل اسماعیلی(1302-1373)بز
امضاء :
آهن
15×40×31سانتی متر
تاریخ اثر:1361
تک نسخهبرآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 55 میلیون تومان جزییات بیشتر
حسین زنده رودی_بدون عنوان48حسین زنده رودی(1316)بدون عنوان
امضاء : «Zenderoudi 66» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×90سانتی متر
تاریخ اثر:1345
برآورد قیمت :250 – 180 میلیون تومان
قیمت فروش : 300 میلیون تومان جزییات بیشتر
سید محمد احصایی_آن49سید محمد احصایی(1318)آن
امضاء : «محمد احصایی» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
163×210 سانتی متر
تاریخ اثر:1388
برآورد قیمت :350 – 250 میلیون تومان
قیمت فروش : 400 میلیون تومان جزییات بیشتر
مسعود عربشاهی_بدون عنوان50مسعود عربشاهی(1314)بدون عنوان
امضاء : «Masoud Arabshahi 86» انگلیسی (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
107×127 سانتی متر
تاریخ اثر:1365
برآورد قیمت :120 – 80 میلیون تومان
قیمت فروش : 140 میلیون تومان جزییات بیشتر
سیمین اکرامی_زمین(بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)51سیمین اکرامی(1327)زمین(بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
امضاء : «سیمین اکرامی 1369 3/3» فارسی (پایین راست)
برنز
7×32×32 سانتی متر
تاریخ اثر:1369
برآورد قیمت :35 – 25 میلیون تومان
قیمت فروش : 38 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهروز دارش_نیایش یک قهرمان52بهروز دارش(1321)نیایش یک قهرمان
امضاء : «دارش» فارسی (روی پایه)
آهن و آلومینیوم
20×63×85 سانتی متر
تاریخ اثر:1384
شماره 1 از تعداد 3 نسخهبرآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 22 میلیون تومان جزییات بیشتر
کامبیز صبری_تا به آنجا که به یاد دارم53کامبیز صبری(1346)تا به آنجا که به یاد دارم
امضاء : «Kambiz Sabri 2012 Artist proof» انگلیسی (زیر اثر)
فایبرگلاس و پلکسی گلاس
50×118×75 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
نسخه هنرمندبرآورد قیمت :25 – 20 میلیون تومان
قیمت فروش : 36 میلیون تومان جزییات بیشتر
محمود بخشی_تهران از خرم-شهر54محمود بخشی(1355)تهران از خرم-شهر
امضاء :
سیگار، چوب، پلا کسی گلاس و آلومینیوم
15×87.5×96 سانتی متر
تاریخ اثر:1389-1392
تک نسخهبرآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 72 میلیون تومان جزییات بیشتر
محسن وزیری مقدم_بدون عنوان55محسن وزیری مقدم(1303)بدون عنوان
امضاء : «Vaziri» انگلیسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
125×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1341
برآورد قیمت :60 – 40 میلیون تومان
قیمت فروش : 90 میلیون تومان جزییات بیشتر
حسین کاظمی_بدون عنوان56حسین کاظمی(1303-1375)بدون عنوان
امضاء : «کاظمی» فارسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی فیبر
65×100 سانتی متر
تاریخ اثر:دهه 1350
برآورد قیمت :90 – 70 میلیون تومان
قیمت فروش : 95 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهجت صدر_بدون عنوان57بهجت صدر(1303-1388)بدون عنوان
امضاء : «Sadr» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ ماشین روی کاغذ
100×70 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370
برآورد قیمت :70 – 50 میلیون تومان
قیمت فروش : 60 میلیون تومان جزییات بیشتر
منصوره حسینی_یاد یک حماسه58منصوره حسینی(1305-1391)یاد یک حماسه
امضاء : «منصوره» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
190×80 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370
برآورد قیمت :80 – 60 میلیون تومان
قیمت فروش : 110 میلیون تومان جزییات بیشتر
علی شیرازی_وصل و هجران59علی شیرازی(1339)وصل و هجران
امضاء : «علی شیرازی 1391» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :35 – 25 میلیون تومان
قیمت فروش : 75 میلیون تومان جزییات بیشتر
احمد محمدپور_یاد باد60احمد محمدپور(1344)یاد باد
امضاء : «احمد محمدپور 91» فارسی (وسط چپ)
ترکیب مواد روی بوم
78×160 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :6 – 4 میلیون تومان
قیمت فروش : 12 میلیون تومان جزییات بیشتر
پرویز تناولی_هیچ61پرویز تناولی(1316)هیچ
امضاء : «Parviz 07,10/25» انگلیسی (روی پایه)
فایبرگلاس
24×32×96 سانتی متر
تاریخ اثر:1386
شماره 10 از تعداد 25 نسخهبرآورد قیمت :80 – 60 میلیون تومان
قیمت فروش : 100 میلیون تومان جزییات بیشتر
عنایت الله نظری نوری_نان شب62عنایت الله نظری نوری(1316)نان شب
امضاء : «نوری» فارسی (بالا راست)
مرکب روی بوم
135×71 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :5 – 3 میلیون تومان
قیمت فروش : 20 میلیون تومان جزییات بیشتر
علیرضا آستانه_فرهاد63علیرضا آستانه(1361)فرهاد
امضاء : «آستانه، 2013 3/ 1» فارسی و انگلیسی (داخل اثر)
آهن رنگ شده
49×71.5×112.5 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 1 از تعداد 3 نسخهبرآورد قیمت :6 – 4 میلیون تومان
قیمت فروش : 17 میلیون تومان جزییات بیشتر
سهراب سپهری_بدون عنوان64سهراب سپهری(1307-1359)بدون عنوان
امضاء : «Sepehri 70» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
90×80 سانتی متر
تاریخ اثر:1349
این اثر پیش از انقلاب از طریق گالری سیحون تهران توسط یک مجموع هدار صاحب نام و مقیم آمریکا خریداری و در سال 1390 به مجموعه دار کنونی آن فروخته شده است.برآورد قیمت :500 – 350 میلیون تومان
قیمت فروش : 700 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهرام دبیری_بدون عنوان65بهرام دبیری(1329)بدون عنوان
امضاء : «بهرام دبیری 89» فارسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
120×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1389
برآورد قیمت :16 – 12 میلیون تومان
قیمت فروش : 12 میلیون تومان جزییات بیشتر
حبیب الله صادقی_قطعه ای از بهشت66حبیب الله صادقی(1336)قطعه ای از بهشت
امضاء : «حبیب الله صادقی1391 » فارسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
140×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 13 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهنوش فروتن_بدون عنوان از مجموعه درختان67بهنوش فروتن(1356)بدون عنوان از مجموعه درختان
امضاء : «بهنوش فروتن» فارسی (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×110 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :5 – 3 میلیون تومان
قیمت فروش : 15 میلیون تومان جزییات بیشتر
منوچهر نیازی_بدون عنوان68منوچهر نیازی(1316)بدون عنوان
امضاء : «Niazy 2011» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :14 – 10 میلیون تومان
قیمت فروش : 18 میلیون تومان جزییات بیشتر
رضا درخشانی_بزشیطون درگاردن پارتی شاه69رضا درخشانی(1331)بزشیطون درگاردن پارتی شاه
امضاء : «R.D» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
190×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
برآورد قیمت :150 – 100 میلیون تومان
قیمت فروش : 270 میلیون تومان جزییات بیشتر
عباس کیارستمی_گاو گریان70عباس کیارستمی(1319)گاو گریان
امضاء : «عباس کیارستمی» فارسی (پشت اثر)
چاپ روی بوم
سه لته ای، هرکدام 87×140 و در مجموع 261×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1388-1391
برآورد قیمت :70 – 50 میلیون تومان
قیمت فروش : 70 میلیون تومان جزییات بیشتر
شادی قدیریان_از مجموعه هیچ، هیچ71شادی قدیریان(1353)از مجموعه هیچ، هیچ
امضاء : «شادی قدیریان» فارسی (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی براق 260 گرمی
76×76 سانتی متر
تاریخ اثر:1387
برآورد قیمت :16 – 12 میلیون تومان
قیمت فروش : 16 میلیون تومان جزییات بیشتر
بهمن جلالی_گلهااز مجموعه تصویر خیال72بهمن جلالی(1323-1388)گلهااز مجموعه تصویر خیال
امضاء : «مهر و امضا بهمن جلالی توسط بنیاد بهمن جلالی»
چاپ رنگی
70×70 سانتی متر
تاریخ اثر:1383
شماره 5 از تعداد 10 نسخهبرآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 22 میلیون تومان جزییات بیشتر
ناصر پلنگی_زیبایی و زخم73ناصر پلنگی(1336)زیبایی و زخم
امضاء : «ناصر پلنگی، Nasser Palangi 2012» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
سه لته ای، دو طرف 60×140، وسط 80× 140 و در مجموع 200× 140 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :14 – 10 میلیون تومان
قیمت فروش : 24 میلیون تومان جزییات بیشتر
آرمان استپانیان_بدون عنوان74آرمان استپانیان(1335)بدون عنوان
امضاء : «Arman 6/7 2010» انگلیسی (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
70×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1389
برآورد قیمت :8 – 6 میلیون تومان
قیمت فروش : 20 میلیون تومان جزییات بیشتر
جمشید بایرامی_بدون عنوان75جمشید بایرامی(1340)بدون عنوان
امضاء : «جمشید» فارسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
215×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1385
تک نسخهبرآورد قیمت :20 – 15 میلیون تومان
قیمت فروش : 18 میلیون تومان جزییات بیشتر
مجید کورنگ بهشتی_از بالا76مجید کورنگ بهشتی(1346)از بالا
امضاء : «کورنگ بهشتی» فارسی و انگلیسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
140×90 سانتی متر
تاریخ اثر:1392
تک نسخهبرآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 11 میلیون تومان جزییات بیشتر
سیامک عزمی_من اینجا طاقت ماندن ندارم77سیامک عزمی(1351)من اینجا طاقت ماندن ندارم
امضاء : «سیامک عزمی88 » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
150×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1388
برآورد قیمت :5 – 3 میلیون تومان
قیمت فروش : 11 میلیون تومان جزییات بیشتر
سعید احمدزاده_خود متناقض78سعید احمدزاده(1360)خود متناقض
امضاء : «احمدزاده 2013» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 15 میلیون تومان جزییات بیشتر
عادل یونسی_سرود رؤیای نادیده79عادل یونسی(1364)سرود رؤیای نادیده
امضاء : «عادل یونسی 1392 ،Adel 2013 » فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1392
برآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 24 میلیون تومان جزییات بیشتر
دانا نهداران_از مجموعه مونالیزای من80دانا نهداران(1361)از مجموعه مونالیزای من
امضاء : «Nehdaran 2012» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
160×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :8 – 6 میلیون تومان
قیمت فروش : 34 میلیون تومان جزییات بیشتر
هنگامه صدری_برنده برنده81هنگامه صدری(1350)برنده برنده
امضاء : «هنگامه صدری، H.Sadri 2011» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
برآورد قیمت :5 – 3 میلیون تومان
قیمت فروش : 16 میلیون تومان جزییات بیشتر
رضا کیانیان_او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان82رضا کیانیان(1330)او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
امضاء : «رضا کیانیان 91» فارسی (پایین وسط)
چاپ دیجیتال روی بوم
سه لته ای، هرکدام 70×100 و در مجموع 210×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
تک نسخهبرآورد قیمت :12 – 8 میلیون تومان
قیمت فروش : 50 میلیون تومان

موزیک

پاسخ دهید