شعر عاشقانه کوتاه من و تو از مولانا

Short Love Poem – شعر عاشقانه کوتاه 92 + 93 + 94 + 2013 + 2014 [ new ]

غزل و شعر از مولانا –شعری پاییزی و کوتاه البته چند شعر که حکایت من و تو دارد حکایت منوتو .موزیکال

دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو- که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو

نخواهم عمر فانی را تویی عمر عزیز من- نخواهم جان پرغم را تویی جانم به جان تو

چو تو پنهان شوی از من همه تاریکی و کفرم- چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو

گر آبی خوردم از کوزه خیال تو در او دیدم- وگر یک دم زدم بی‌تو پشیمانم به جان تو

سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت -عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو

 

نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم / در این سراب فنا چشمه حیات منم

وگر به خشم روی صد هزار سال ز من / به عاقبت به من آیی که منتهات منم

نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی / که نقش بند سراپرده رضات منم

نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی / مرو به خشک که دریای باصفات منم

نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو / بیا که قدرت پرواز و پرّ و پات منم

نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند / که آتش و تبش و گرمی هوات منم

نگفتمت که صفت‌های زشت در تو نهند / که گم کنی که سرچشمه صفات منم

نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت / نظام گیرد خلاق بی‌جهات منم

اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست / وگر خداصفتی دان که کدخدات منم

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه

47

 

ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی / لایق خرکمان من نیست در این جهان زهی 

بحر ، کمینه شربتم کوه ، کمینه لقمه‌ام / من چه نهنگم ای خدا بازگشا مرا رهی

تشنه‌تر از اجل منم دوزخ وار می‌تنم / هیچ رسد عجب مرا لقمه زفت فربهی

نیست نزار عشق را جز که وصال داروی / نیست دهان عشق را جز کف تو علف دهی

عقل به دام تو رسد هم سر و ریش گم کند / گر چه بود گران سری گر چه بود سبک جهی

صدق نهنده هم تویی در دل هر موحدی / نقش کننده هم تویی در دل هر مشبهی

نوح ز اوج موج تو گشته حریف تخته‌ای / روح ز بوی کوی تو مست و خراب و والهی

خامش باش و باز رو جانب قصر خامشان / باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در دهی

 

 Short Love Poem  من و تو موزیک Short Love Poem  من و تو Short Love Poem  من و تو پلاس Short Love Poem  من و تو شبکه نیم Short Love Poem  من و تو 1 Short Love Poem  من و تو مولانا Short Love Poem  من و تو سایفون Short Love Poem  من و تو چت Short Love Poem  من و تو رضا شاه Short Love Poem  من و تو باهم جور جوریم Short Love Poem  من و تو زنده Short Love Poem  مولانا Short Love Poem  شعر عاشقانه Short Love Poem  شعر غزل Short Love Poem  شعر کوتاه Short Love Poem  شعر پاییز Short Love Poem  شعر نو Short Love Poem  شعر عاشقانه کوتاه-موزیک

موزیک

1 دیدگاه در “شعر عاشقانه کوتاه من و تو از مولانا

پاسخ دهید